Definitieve verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019

De definitieve stemmen in Laren op de politieke partijen binnen de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland.

Lijst Politieke groepering Stemmen 2019 Stemmen 2015
1 VVD 2036 1944
2 Democraten 66 (D66) 558 792
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 287 267
4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 204 418
5 SP (Socialistische Partij) 158 280
6 CDA 471 653
7 GROENLINKS 407 127
8 Partij voor de Dieren 261 163
9 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN 136 104
10 Ouderenpartij Noord-Holland 62 39
11 NIDA 3 Niet van toepassing
12 Code Oranje 40 Niet van toepassing
13 Forum voor Democratie 863 Niet van toepassing
14 DENK 13 Niet van toepassing
15 ChristenUnie 123 47

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5622 (in 2019) 5006 (in 2015)
Aantal blanco stembiljetten 9 (in 2019) 10 (in 2015)
Aantal ongeldige stembiljetten 18 (in 2019) 23 (in 2015)
Totaal aantal kiezers 5649 (in 2019) 5039 (in 2015)
Aantal opgeroepen kiezers 8646 (in 2019) 8518 (in 2015)
Opkomstpercentage 65,34% (in 2019) 59,16% (in 2015)

 

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.