2 Koninklijke Onderscheidingen in Laren

2 inwoners van Laren ontvingen ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding.

Burgemeester Rinske Kruisinga reikte vrijdag 26 april 2019 de bij de onderscheidingen behorende versierselen aan de decorandussen uit.

Overzicht decorandussen:

De heer J.G. van den Brink

De heer J.G. van den Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich sinds lange tijd inzet voor het behoud van cultureel erfgoed en actief is op kerkelijk- en economisch gebied. Daarnaast zet hij zich ook in voor de bevordering van de bijenteelt.

Sinds 1994 is de heer Van den Brink bestuurslid van de Stichting Oude Landbouwgewassen in Laren (SOLL). Ver voor de oprichting van de SOLL zorgde hij ervoor dat er een akker in Laren niet meer met het uitzicht belemmerende mais, maar met graan werd bebouwd. Dit initiatief sloeg dermate goed aan dat het uiteindelijk in 1994 heeft geleid tot de oprichting van de SOLL. Hierdoor zijn de oude enggronden behouden en worden ze gebruikt waar ze vroeger voor bedoeld waren. 

Tevens is de heer Van den Brink sinds 1971 bestuurslid (en vicevoorzitter) van het Broederschap van Sint Jans in Laren. Hij is medeverantwoordelijk voor het beleid. Met groot enthousiasme heeft de heer Van den Brink sturing gegeven aan alle veranderingen binnen de Broederschap en de Sint Jansprocessie. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de organisatie van de Matthäus Passion in de Basiliek.

De heer Van den Brink was van 2005 tot 2010 voorzitter van de Ondernemersvereniging Naarderstraat in Laren. Hij heeft zich ingezet voor het verbeteren van het imago en de aantrekkelijkheid van de Naarderstraat.

Daarnaast is de heer Van den Brink sinds 2006 actief bij de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Nederland Laren-Blaricum (VBBN). Eerst als bestuurslid, daarna als secretaris. Hij onderhield de correspondentie met de leden, verzorgde de notulen van de algemene ledenvergadering en hij organiseerde uitstapjes naar bijenvolken in speciale fruit- of andere bloeiende streken. Ook als lid zet de heer Van den Brink zich nog steeds met aanstekelijke enthousiasme in voor de vereniging.

burgemeester samen met de heer Van den Brink en zijn vrouw

De heer Drs. J. Rinzema

De heer Rinzema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij een bijzondere invulling heeft gegeven aan het beroep predikant. In al zijn standplaatsen heeft hij inhoud gegeven aan zijn betrokkenheid bij cultuur en maatschappij. Hij is hierdoor niet alleen dienstbaar aan zijn eigen kerkelijke gemeenschap maar ook aan de gemeenschap in het algemeen. Zijn vele activiteiten binnen en buiten de kerk komen ook voort uit zijn besef van verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en de inwoners, kerkelijk of niet kerkelijk. De activiteiten van de heer Rinzema hebben voor een deel een bovenlokale/landelijke uitstraling. In alle activiteiten speelt hij een leidinggevende rol.

Overzicht
Sinds 1989 is heer Rinzema predikant. Eerst in de Verenigde Staten en vanaf 1991 tot 2014 achtereenvolgens bij de Nederlandse Hervormde Gemeente in Noordwijk, de Protestantse Gemeente in Vianen en bij de Protestantse Gemeente Blaricum.

In 2015 richtte de heer Rinzema Stichting Preek van de Week op, van uit het oogpunt: waar zijn mensen van vandaag, zij leren en lezen achter hun laptop, via hun computer en via hun smartphone. Voor deze mensen heeft de heer Rinzema een digitale inspiratie-gemeenschap bedacht, met een inspirerend en verbindend woord voor iedereen.

Activiteiten
1991 – 2000 Initiator vespertraditie en kloosterweekends voor gemeenteleden en  belangstellenden uit Noordwijkerhout en omgeving
2000 – 2006 Exploitatie Hallenkerk in Vianen
2000 – 2006 Initiator en organisator van kloosterweekenden in Vianen
2000 – 2006 Oprichter van de Commissie Kerk en Kunst en van de Stichting van Museum  Louise Christina van Solms
2006 – 2014 Initiator van de Bezinnings-Paasnacht-fakkeltochten
2006 – 2014 Organiseren van concerten in de Dorpskerk in Blaricum
2006 – 2014 Kerk-basisschoolproject Blaricum
2006 – 2014 Sociale- en diaconale ontmoetingsplek pand Achterom in Blaricum
2006 – 2018 Oprichter en discussieleider tijdens Prinsjesdagonbijt, kerstontbijt en Mattheus  Zingevingontbijt in BEL-gemeenten
2009 – 2012 Leerlang ‘Bijbelverhalen voor Dummies’ aan de Volksuniversiteit in Laren
2011 – 2012 Initiator van de Blaricumse Levensstaties
2015 – 2015  Medeorganisator Kerstsamenzang op de Brink in Laren
2015 – 2016 Inspiratieproject ‘De werken van Barmhartig in Laren en Eemnes’

burgemeester met de heer Rinzema en zijn vrouw