Internist-infectioloog Reiss benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Op zondag 22 juli is professor dr. Peter Reiss benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De heer Reiss heeft internationaal baanbrekend onderzoek verricht naar de behandeling van hiv/aids.

De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Halsema tijdens een welkomstreceptie in het Rijksmuseum aan de vooravond van de opening van het wereld Aidscongres.

De heer Reiss was één van de eerste artsen in Nederland die een met hiv besmette patiënt diagnosticeerde in het Academisch Medisch Centrum (AMC). Aan het begin van de aidsepidemie in Nederland was hij als internist nauw betrokken bij het opzetten van één van de eerste hiv-poli’s in Nederland. Naast zijn werkzaamheden als internist-infectioloog is Reiss internationaal pionier op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren van de behandelrichtlijnen van mensen die, mede dankzij zijn inzet steeds langer, leven met hiv. Ook is hij internationaal de pionier op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar co-morbiditeit bij hiv. Vanwege zijn deskundigheid wordt al jaren een beroep op hem gedaan door diverse wetenschappelijke cohorten en patiënten-belangengroepen om zitting te nemen in adviesraden en voor het opzetten van samenwerkingsverbanden. Dit om op die wijze ervoor te zorgen dat goede hiv-zorg voor zoveel mogelijk mensen wereldwijd beschikbaar is.

Al decennialang levert hij wetenschappelijk gedegen en maatschappelijk buitengewoon belangrijke bijdragen aan zijn vakgebied. In het bijzonder over de veroudering in de context van hiv, de complicaties van de hiv-therapie en de monitoring daarvan. Hij maakte van dichtbij mee hoe de hiv in de vorm van Aids van een onvermijdelijke dodelijke ziekte, een chronische ziekte werd. Met zijn wetenschappelijke benadering in een brede, internationale context maakt hij zich meer dan verdienstelijk voor de samenleving.

De loopbaan van de heer Reiss wordt gemarkeerd door bijzondere prestaties en brede medische, bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten, zowel op nationaal als op internationaal gebied. Ook alle nevenactiviteiten van de heer Reiss, verricht hij puur vanuit zijn visie en drijfveer om iedereen die met hiv leeft een optimale kwaliteit van leven te kunnen bieden. Mede dankzij de inzet van de heer Reiss is het gelukt om het prestigieuze vierjaarlijks Wereld Aidscongres ‘AIDS2018’ naar Nederland te halen.

Orde van de Nederlandse Leeuw

De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste civiele (ridder)orden in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld op 29 september 1815. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze orde wanneer een bijzondere verdienste van zeer exceptionele aard wordt verricht voor de samenleving.

KO de heer Reiss

 Foto: Maria Heijdendael Fotografie