College Laren geïnstalleerd

Op 9 mei 2018 is tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe college van B&W van Laren geïnstalleerd. Peter Calis en Karin van Hunnik zijn benoemd als wethouder namens Larens Behoud en Ton Stam namens de VVD. Tijdens de vergadering nam de raad ook afscheid van wethouder Leen van der Pols.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het college is als volgt:

Burgemeester Rinske Kruisinga
Personeel en Organisatie, Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke en kabinetszaken, Bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Bestuurlijke inrichting (BEL), Communicatie en media, Singer.

Wethouder Peter Calis, eerste locoburgemeester
Financiën, Economische aangelegenheden en toerisme (BL), Digitale diensten, Evenementen, Subsidiebeleid, Larens Journaal, Wateroverlast, Sanering Gooiergracht, Centrumplan.

Wethouder Ton Stam, tweede locoburgemeester
Grondzaken en gebouwenbeheer, Vergunning en handhaving, Omgevingswet, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplannen, Volkshuisvesting, Bouw- en woningtoezicht, Monumentenbeleid, Verkeer en vervoer, Openbare ruimte, Duurzaamheid en milieu, Sport en zwembad, Bomenbeleid en groenbeheer, Crailo, Johanneskerk, Centrumplan.

Wethouder Karin van Hunnik, derde locoburgemeester
Maatschappelijke zorg en welzijn, Sociale zaken, Onderwijs waaronder  huisvesting, Talent Primair, Jeugdbeleid, Volksgezondheid, Brinkhuis/Hart van Laren/Bibliotheek, Kunst en cultuur.

Meer informatie over de portefeuilleverdeling en het coalitieakkoord staat op deze website.

college van Laren
V.l.n.r.: gemeentesecretaris Garmt Kolhorn, burgemeester Rinske Kruisinga, wethouder Ton Stam, wethouder Karin van Hunnik, wethouder Peter Calis