Mevrouw M.J. de Leeuw (11-08-1964)

Al vanaf 1984 zet mevrouw De Leeuw zich met hart en ziel in voor MCC. Ze speelt bekkens en is ook bestuurlijk actief, als secretaris. In die rol behandelt ze de ingekomen post en notuleert ze bij de algemene en bestuursvergaderingen. Ze bewaakt de korte- en langetermijnagenda met optredens, serenades, jubilea et cetera, en doet de correspondentie met de gemeente en de verhuurder van het gebouw van MCC. Daarnaast heeft mevrouw De Leeuw een indrukwekkend digitaal archief van stukken en foto’s opgebouwd. En ze ontwierp diverse communicatiemiddelen, zoals spandoeken en een glossy jaarmagazine, maakte een Facebookpagina en een LinkedIn-profiel en zette een website op om het Larens publiek te informeren over de activiteiten van MCC. Ze verzorgde vergunningsaanvragen, sponsorbrieven en fondsenaanvragen.
Sinds 2000 is mevrouw De Leeuw lid en secretaris van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van Radio 6FM. Dit is zij namens MCC en vanuit haar verdere maatschappelijke betrokkenheid. Ook is ze secretaris van buurtpreventievereniging Heidezicht Laren. Vanaf de oprichting is ze al bij de vereniging betrokken.
Vanaf 2006 heeft mevrouw De Leeuw een boekwerk gemaakt met 227 foto’s van de bouw en realisatie van Stichting Goede Herder Kapel. En in 2011 heeft ze een website voor de stichting gemaakt, die zij nog steeds beheert.