Mevrouw G.J.A.M. Vroom-van Beek (23-03-1948)

Zo heeft zij in 1990 de Klachtenopvang Laren-Blaricum-Eemnes opgericht, als onderdeel van de Patiëntenraad. De vrijwilligers van de Klachtenopvang stonden patiënten met een klacht over een medisch beroepsbeoefenaar met raad en daad bij. Mevrouw Vroom-van Beek was zo’n twaalf jaar voorzitter en drijvende kracht van de opvang.
Vanaf 1996 was mevrouw Vroom-van Beek tien jaar lid van de Klachtencommissie Districts Huisartsen Vereniging Gooi-Eemland-N.W. Veluwe. Het eerste jaar als plaatsvervangend lid namens de patiënten, daarna als lid. Ze kwam met houtsnijdende voorstellen voor verbeteringen in conceptteksten en participeerde volop in de discussies over de (on)gegrondheid van een klacht. Momenteel is ze plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie van de Zorggroep Almere.
Naast haar bijdrage aan klachtencommissies, is mevrouw Vroom-van Beek ook nog lange tijd van grote waarde geweest voor de Singer Shop. Daar verkocht ze artikelen voor Singer Laren. Ook begeleidde ze er verkooptentoonstellingen die, net als de inkomsten uit de shop, van belang waren voor het voortbestaan van Singer.  
In 1998 besloot mevrouw Vroom-van Beek haar helpende hand te bieden aan Hospice Kajan. Als vrijwilliger werkt ze daar nog steeds mee aan de fondsenwerving. Mede door haar inzet worden grote bedragen binnengehaald. In de periode 2004-2013 was zij ook nog bestuurslid en medeverantwoordelijk voor de fondsenwerving.