De heer R. Roetman (21-06-1947)

De heer Roetman is in 1964 als vrijwilliger bij Larensche Football Club (LFC) begonnen en is later overgestapt naar Larense Voetbal Vereniging (LVV). Tot aan de fusie tot Sportvereniging Laren ‘99 (SV Laren ’99) in 1999 zette hij zich in voor de jeugd. Hij was scheidsrechter bij de jeugd- en seniorenwedstrijden, hij was keeperstrainer, vervulde het wedstrijdsecretariaat op de zondag en hij was en ís nog steeds consul van de KNVB.
De heer Roetman voerde ook veel operationele taken uit, zoals het maaien van de velden, lijnen trekken en bardiensten draaien. Maar ook bestuurlijk liet hij zich zien. Als voorzitter, als lid van de kascommissie; wanneer er een bestuursfunctie vrijkwam, nam hij deze waar tot iemand het weer overnam. In die periode is er een nieuw clubhuis opgericht dat nu nog steeds het clubhuis van SV Laren ’99 is.
Zijn aandacht voor anderen, zijn luisterend oor en zijn geduld en passie voor de club, maakte de heer Roetman geschikt voor het leiden van de fusie tussen LFC en LVV tot SV Laren ’99.
Als voorzitter van SV Laren ’99 heeft hij mede aan de kinderopvang van Humanitas, Touwtrekvereniging Touwtje en aan Jeu de Boules een plek in sportcomplex De Eng gegeven.
Sinds zijn pensioen is hij minder aanwezig, maar hij is nog steeds actief voor de club, met allerlei voorkomende werkzaamheden.