De heer P. Boomsma (21-04-1943)

De heer Boomsma was van 1975 tot half 2016 bestuurslid van ICOMIA. Hij verrichtte meerdere buitengewone verdiensten. Zijn eerste echte wapenfeit was de verzelfstandiging van ICOMIA, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Ship and Boat Builders National Federation. Om er een overkoepelende organisatie van te maken, moesten financiële en internationaal-fiscale problemen worden opgelost. Op zijn initiatief werd een permanente organisatie opgezet met een Secretary General.
Van 1975 tot 1985 was de heer Boomsma penningmeester van de HISWA-vereniging. In die tijd was het een tentoonstellingsorganisatie die in eigen beheer de tentoonstelling in de RAI organiseerde. Toen de vereniging fuseerde met de afdeling watersport van BOVAG, bleef het vermogen van de oude HISWA-vereniging achter in de Stichting tot Bevordering van de Watersport in Nederland. De heer Boomsma was architect van de fusie en de creatie van de stichting. In 1983 werd hij er secretaris/penningmeester.
Zijn hart lag niet alleen bij de watersportindustrie. De heer Boomsma was jarenlang zeer actief binnen de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC), onder andere als secretaris. En bij de Hilversumsche Golf Club was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting van de 18 holes golfbaan.
Ook het bedrijfsleven bleef niet buiten het werkveld. Zo was de heer Boomsma zeven jaar lang voorzitter van de vereniging Bedrijfskring Almere en was hij lid/vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven in de Stuurgroep Europese Richtlijn. Sinds 2014 is de heer Boomsma interim-directeur van de HMM Exhibitions BV, die verantwoordelijk is voor de organisatie en exploitatie van HISWA te water.