Zes Koninklijke onderscheidingen in Laren

Woensdag 26 april 2017 was de jaarlijkse Algemene Gelegenheid ter Decoratieverlening. Vijf inwoners van Laren en één inwoner van Blaricum ontvingen een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Elbert Roest.

De gedecoreerden zijn:

Mevrouw G.J.A.M. Vroom-van Beek (23-03-1948)

Mevrouw Vroom-van Beek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar onbaatzuchtige, relevante en nuttige inzet voor de samenleving. Lees meer.

De heer S.J.R. Bon (25-01-1952)

De heer S.J.R. Bon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inspanningen voor de samenleving op het gebied van sport, cultuur, politiek en sociaal-maatschappelijk. Lees meer.

De heer P. Boomsma (21-04-1943)

De heer P. Boomsma is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerkzaamheden met een brede maatschappelijke uitstraling op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. En vanwege zijn afscheid als bestuurslid van de International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA), de internationale organisatie van de recreatievaartindustrie wereldwijd. Lees meer.

Mevrouw M.J. de Leeuw (11-08-1964)

Mevrouw M.J. de Leeuw wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich ruim 32 jaar intensief inzet voor de Larense samenleving en vanwege haar afscheid als secretaris van Drum- & Showband MCC. Lees meer.

Mevrouw Y.M.C.J. Bushoff-Ruhe (11-10-1951)

Mevrouw Y.M.C.J. Bushoff-Ruhe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij in juni 2016 al 25 jaar vrijwilliger is bij het patiëntenvervoer van het Tergooi Ziekenhuis. Lees meer.

De heer R. Roetman (21-06-1947)

De heer R. Roetman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich met volle overtuiging en geheel belangeloos voor de samenleving inzet. Lees meer.

Groepsfoto Koninklijke onderscheiding 2017
V.l.n.r. mevr. Vroom-van Beek, dhr. Bon, dhr. Boomsma, burgemeester Roest, mevr. De Leeuw, mevr. Bushoff-Ruhe, dhr. Roetman. Foto: Studio Kastermans