Voorlopige verkiezingsuitslagen Tweede Kamerverkiezingen

De voorlopige stemmenaantallen van alle stemdistricten in gemeente Laren.

Lijst

Aanduiding van de politieke groepering Stemmen TK-2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

 

VVD
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
PVV (Partij voor de Vrijheid)
SP (Socialistische Partij)
CDA
Democraten 66 (D66)
ChristenUnie
GROENLINKS
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Partij voor de Dieren
50PLUS
OndernemersPartij
VNL (VoorNederland)
DENK
NIEUWE WEGEN
Forum voor Democratie
De Burger Beweging
Vrijzinnige Partij
GeenPeil
Piratenpartij
Artikel 1
Niet Stemmers
Lokaal in de Kamer

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen
Aantal blanco stemmen
Aantal geldige stemmen
Aantal ongeldige stemmen
Aantal kiezers
Aantal opgeroepen kiezers
Opkomstpercentage

3503
284
565
282
747
922
78
393
9
243
151
6
19
16
10
166
1
3
1
25
4
2
1

7431
3
7434
29
7463
8563
87,15%

Niet goed leesbaar? Of wilt u de stemmen per stembureau bekijken?

Download de voorlopige verkiezingsuitslag in pdf