Overeenstemming over voorwaarden overname Crailo

De colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben in beginsel overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein.

Begin dit jaar werd bekend dat zij bereid zijn het voormalig militair terrein Crailo samen te ontwikkelen. De partijen streven er naar de overdracht voor het einde van het jaar plaats te laten vinden.

De afgelopen maanden zijn de gemeenten over de koop met de provincie in gesprek geweest. De partijen hebben zorgvuldig gekeken naar de voorwaarden – waaronder de aankoopprijs en betalingscondities – en daar is overeenstemming over bereikt. Hiermee hebben de gemeenten de vrije hand bij de verdere invulling van het terrein. De gemeenten ontlasten de provincie van de verantwoordelijkheid tot gebiedsontwikkeling, normaal gesproken ook geen provinciale taak.
Gedeputeerde Elisabeth Post (Grondzaken): “Er is de afgelopen maanden stevig onderhandeld tussen de betrokken partijen. Ik ben daarom blij dat we er uitgekomen zijn met een uitkomst waar we allen tevreden over zijn.”
Wethouder Wimar Jaeger van Hilversum (Financiën): “Het is bijzonder dat de drie gemeenten in harmonieuze samenwerking op basis van een redelijke overname van de provincie gezamenlijk een prachtige wijk voor de Gooi- en Vechtstreek gaan realiseren.”

Woningen, bedrijven, natuur

Crailo is een mooie omgeving voor woningen en biedt uitstekende kansen om in te spelen op de vraag naar woonruimte in de regio. Het terrein ligt centraal in een groene omgeving en sluit aan op de bebouwde kom van Bussum. De gemeenten willen hier een duurzame, energieneutrale, gasloze en groene woonwijk realiseren met ruimte voor sociale woningbouw. Crailo is goed bereikbaar. Dat maakt het terrein tevens interessant voor de vestiging van bedrijven. Daarmee ontstaan mogelijkheden om bedrijven vanuit de stedelijke gebieden van de Gooi- en Vechtstreek te verplaatsen. In het zuidelijk deel van het terrein komt een natuurstrook. Die sluit aan op het ecoduct over de A1 en op het Goois Natuurreservaat.

Militair oefenterrein

De provincie heeft het voormalig militair terrein Crailo 10 jaar geleden gekocht van het Rijk. Het terrein is jarenlang gebruikt als militair oefenterrein en was vervuild met onder andere oude explosieven. De afgelopen jaren heeft de provincie aan Crailo gewerkt om het geschikt te maken voor bouwactiviteiten. De ondergrond is in kaart gebracht, er heeft sanering plaatsgevonden, explosieven zijn verwijderd en oude gebouwen zijn gesloopt. Daarnaast heeft de veiligheidsregio er jarenlang geoefend met de brandweer en zijn hier vluchtelingen opgevangen.

College van B&W Laren “Met deze ontwikkelingen hebben we als drie gemeenten de mogelijkheid om in eigen regie Crailo te ontwikkelen met een hoge duurzame en circulaire ambitie die past in de natuurrijke omgeving. Wij zijn enthousiast dat we als drie gemeenten de eenheid van dit gebied, mogelijk de laatste ontwikkelkans in de regio, kunnen ontwikkelen”.