Onderscheiding na 67 jaar alsnog uitgereikt aan rechthebbende

Op maandag 27 november 2017 reikte burgemeester Rinske Kruisinga het Oorlogsherinneringskruis met gesp ‘oorlogsvluchten 1940-1945’ uit aan de 94-jarige heer J.R. Hinderink uit Laren.

Op 28 augustus 1951 heeft de Minister van Oorlog aan de heer J.R. Hinderink het Oorlogsherinneringskruis met gesp ‘Oorlogsvluchten 1940-1945' toegekend. Op dat moment woonde de heer Hinderink op het internaat van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in Schoonebeek. Het ereteken werd begin 1952 aan de burgemeester van Schoonebeek gestuurd. Precies in die periode is de heer Hinderink vertrokken naar Nieuw-Guinea, waardoor het ereteken niet aan hem kon worden overhandigd.

Archief

Het ereteken werd vervolgens bewaard, met de bedoeling het hem uit te reiken wanneer hij zou terugkeren naar Nederland. Het ereteken belandde echter in een archiefdoos en raakte in de vergetelheid.

In 1998 is het archief van Schoonebeek na een gemeentelijke herindeling ondergebracht bij het gemeentearchief van Emmen. Onlangs heeft een herinventarisatie van dat archief plaatsgevonden waarbij het ereteken boven water kwam. Het teken is destijds ‘buiten beeld’ geraakt doordat de beschrijving van de doos niet overeenkwam met de inhoud. De medewerker van het Gemeentearchief Emmen heeft na de vondst direct actie ondernomen om te zorgen dat de rechthebbende, de heer Hinderink, alsnog het ereteken overhandigd zou krijgen.

Oorlogsherinneringskruis

Het Oorlogsherinneringskruis diende als beloning voor:

  • Militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Nederlanders of Nederlandse onderdanen (inwoners van Nederlands-Indië waren geen Nederlanders), dienende aan boord van Nederlandse koopvaardij- of vissersschepen onder Nederlands dan wel geallieerd beheer;
  • Nederlanders of Nederlandse onderdanen, deel uitmakende van vliegtuigbemanningen der Nederlandse burgerluchtvaart onder Nederlands dan wel geallieerd beheer.

Zij dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag te hebben getoond en vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten minste 6 maanden in hun functie dienst te hebben gedaan.

De gesp 'Oorlogsvluchten 1940-1945' werd uitgereikt aan hen, die daadwerkelijk tegen de vijand gestreden hebben, aan boord van luchtvaartuigen, en totaal tenminste 6 maanden actieve dienst hebben verricht in een gebied waar oorlogsoperaties plaatsvonden en of verricht konden worden.

Geheime Dienst

De heer Hinderink is nog één van de laatste 3 levende geheim agenten van Koningin Wilhelmina in die periode. Nadat geheim agenten (Engelandvaarders) tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Nederland werden gedropt, door de bezetter zijn gearresteerd en 54 daarvan door de bezetter zijn vermoord in concentratiekamp Mauthausen, was Koningin Wilhelmina genoodzaakt een nieuwe geheime dienst op te zetten. De heer Hinderink was één van de geheim agenten van dit Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO). Hij heeft nog t/m 2015 tijdens de jaarlijkse dodenherdenkingen op 4 mei een krans gelegd bij het monument ‘Englandspiel’ in Den Haag.

Bronzen Leeuw

In 1946 heeft Koningin Wilhelmina de geheim agenten Hinderink, J. Grün, P. de Vos, G.B. du Celliée Muller en P. Polak (later Peters) de koninklijke dapperheidsonderscheiding Bronzen Leeuw uitgereikt. Deze onderscheiding is bedoeld voor militairen die voor de Nederlandse Staat strijd hebben geleverd en daarbij bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben bedreven. Slechts iets meer dan 1200 personen hebben deze onderscheiding sinds invoering daarvan in 1944 ontvangen.

Burgemeester Rinske Kruisinga reikt Oorlogsherinneringskruis met gesp �oorlogsvluchten 1940-1945� uit aan heer J.R. Hinderink