Koninklijke onderscheiding voor de heer J.M. Smit

Op 6 april 2017 ontving de heer Joseph Maria Smit een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van Stichting De Koornzaayer.

Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Smit (geboren op 17 juli 1942 in Amsterdam en woont in Laren) was eigenaar/directeur van het familiebedrijf Smit en Zoon. Dit bedrijf produceert plantaardige en dierlijke oliën voor de food, feed en farmaceutische industrie en het ontwikkelt, produceert en verkoopt vettingsmiddelen en looistoffen voor de leerindustrie. De heer Smit was meer dan veertig jaar actief in het bedrijf en ging in 2006 met pensioen. Tijdens zijn leiding maakte het bedrijf een sterke groei door en vestigde het zich in het buitenland, met name in ontwikkelingslanden. In de landen waar hij nieuwe afzetmarkten ontwikkelde, kwam hij in aanraking met de plaatselijke armoede. Hij toonde zich een sociaal werker en droeg bij aan de economische ontwikkeling en aan specifieke lokale ontwikkelingsinitiatieven.

In 1967 werd Stichting Pensioenfonds De Koornzaayer opgericht. Met het rendement van het pensioenfonds wordt ondersteuning geboden aan kleinschalige projecten in oostelijk Afrika, op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding en onderwijs. De heer Smit was voorzitter van de stichting, maar is onlangs vanwege zijn gezondheid afgetreden. Hij is nu lid van het bestuur. Maar de heer Smit is niet alleen zelf actief binnen de stichting. Hij heeft het goede doelenwerk van De Koornzaayer ook binnen zijn directe familie geborgd; zijn kinderen en hun partners besteden een flink deel van hun vrije tijd aan de projecten in Afrika.

Op 6 april nam de heer Smit afscheid als voorzitter van het bestuur van Stichting De Koornzaayer in restaurant De Goede Gooier. Burgemeester Elbert Roest reikte de onderscheiding uit door het opspelden van de bijbehorende versierselen.

De heer J.M. Smit met zijn vrouw en met burgemeester Roest
Foto: Studio Kastermans