Gemeente Laren schort verplichting tot afkoppelen tijdelijk op

Het college van B&W heeft besloten om de komende zes maanden geen uitvoering te geven aan de zogenaamde ‘hemelwaterverordening’.

Dit betekent dat inwoners van Laren tot eind van het jaar niet verplicht zijn om af te koppelen. Het college gebruikt deze periode om de aanpak wateroverlast tegen het licht te houden. Dit gaat zij samen met bewoners en de raad doen. Doel is om gezamenlijk tot een breed gedragen plan van aanpak te komen. Het college hoopt dit plan eind van het jaar ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

Het college van B&W vindt het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval een taak van groot maatschappelijk belang. Gekozen is voor een aanpak waarbij zowel de gemeente als bewoners hun steentje bijdragen. Zo moeten pandeigenaren er voor zorgen dat er geen hemelwater afkomstig van het dak in het vuilwaterriool terechtkomt. Dit is voor de oplossing essentieel.

De afgelopen tijd heeft de gemeente echter veel (kritische) reacties en zienswijzen van inwoners ontvangen over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de aanpak. Zo wordt hier en daar een groot verschil geconstateerd tussen de verwachte en daadwerkelijke kosten voor het afkoppelen.

Tot eind van het jaar geen verplichting tot afkoppelen

Wethouder Ton Stam: 'Het college neemt deze reacties van de inwoners zeer serieus en begrijpt dat velen zich zorgen maken over de huidige aanpak en de mogelijke kosten die deze met zich meebrengt. Wij hebben daarom besloten om de verplichting tot afkoppelen tot eind van het jaar op te schorten. Voor de inwoners van Laren betekent dit dat zij uiteraard mogen afkoppelen, maar dat zij hiertoe tot eind van het jaar niet verplicht zijn.'

Ruimte voor inbreng van bewoners

De gemeente gaat alle ontvangen opmerkingen, suggesties, ideeën en zienswijzen de komende 6 maanden grondig bestuderen. Ton Stam: 'Dit doen we zorgvuldig en nadrukkelijk samen met bewoners en de raad. De komende maanden gaan we met hen in gesprek over hoe we de aanpak op een andere manier kunnen invullen. Daarbij worden diverse aspecten meegenomen, zoals techniek, financiën en communicatie. We staan ook open om naar alternatieve oplossingen voor het aanpakken van de wateroverlast te kijken. Inbreng van bewoners wordt zeer op prijs gesteld, zij worden uitgenodigd om met ons mee te denken.'

Doel is om gezamenlijk tot een breed gedragen plan te komen. Dit wordt eind van dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Mocht de raad dan kiezen voor aanpassingen dan zullen deze van toepassing zijn op alle al gerealiseerde afkoppelmaatregelen.

Meer informatie

Meer informatie over dit besluit vindt u op de projectpagina Wateroverlast. Daar vindt u ook een overzicht met vragen en antwoorden.