Erepenning voor mevrouw M.A.M. Adriaansens

Zondag 29 oktober 2017 reikte burgemeester Rinske Kruisinga de erepenning van de gemeente Laren uit aan mevrouw M.A.M. (Micky) Adriaansens.

Zij kreeg de erepenning voor haar bijzondere verdiensten voor de hockeysport. De penning werd uitgereikt ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Adriaansens als voorzitter van de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC).

Mevrouw Adriaansens (geboren op 1 maart 1964 in Schiedam en woont in Blaricum) werd in juli 2012 voorzitter van LMHC, op een zeer moeilijk moment in het bestaan van de hockeyclub. Bestuurlijk en financieel waren er grote knelpunten die tot onrust bij de leden zorgden. Door haar ‘bindende’ persoonlijkheid bracht zij partijen samen en werden verschillen in standpunten overbrugd. Mevrouw Adriaansens wist de onrust uitstekend om te buigen tot de huidige status van LMHC: een familieclub die ook topsport hoog in het vaandel heeft staan.

Hockey voor iedereen

Onder leiding van mevrouw Adriaansens werden breedte- en tophockey verder gecombineerd en geïntegreerd. LMHC werd een vereniging voor alle bevolkingskringen. Mevrouw Adriaansens speelde in op de veranderende behoeften van leden, ouders van leden en sponsoren. Zodoende groeide het aanzien van de club en werd het ledenaantal van 1500 bereikt (zo’n 1000 jeugd- en 500 seniorenleden).

Geconcludeerd kan worden dat mevrouw Adriaansens met succes de kar getrokken heeft om LMHC uit het dal te halen en te maken tot een hockeyclub met een belangrijke sportieve, sociale en bindende rol in de Laarder gemeenschap.

Burgemeester Rinske Kruisinga met  Micky Adriaansens