Erepenning voor Antoinetty van den Brink-Witte

Zaterdag 20 mei 2017 reikte burgemeester Elbert Roest de erepenning van de gemeente Laren uit aan mevrouw Antoinetty van den Brink-Witte.

Zij kreeg de erepenning voor haar bijzondere verdiensten voor de Laarder gemeenschap, met name op het gebied van geschiedenis en kunst.

Antoinetty van den Brink-Witte (geboren op 26 maart 1949 in Bussum en woont in Laren) was van 2009 tot 2017 voorzitter van de Historische Kring Laren (HKL). Vanaf dag één was ze de drijvende kracht achter deze stichting die de geschiedenis van Laren bestudeert en etaleert. Ze was een ‘bevlogen voorzitter, een mensenbinder met een niet aflatende betrokkenheid en inzet’.

Naast haar voorzitterschap van de HKL heeft mevrouw Van den Brink-Witte nog veel andere activiteiten verricht voor het behoud van de geschiedenis en kunst van Laren. Zo schreef ze in 2009 het boek ‘Wortels in Laren: De bomen van een schildersdorp’. En een jaar later verscheen het boek ‘Door de wol geverfd. Weverijen in Laren’ dat zij samen met de heren Joosen en Koetsier schreef.
In relatie met de verschijning van dit laatste boek, en ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de HKL, organiseerde ze nog tentoonstellingen over spinnen en weven in Laren: ‘Door de wol geverfd’ in het Singer Museum en ‘Voor de draad ermee’ in de Lindehoeve. Later realiseerde ze nog diverse tentoonstellingen voor Laarder kunstenaars.

Mevrouw Van den Brink-Witte vindt het belangrijk om de geschiedenis van Laren door te geven aan de volgende generaties. Ze gaf jarenlang les op scholen, zoals onlangs nog de les ‘Wonderen in Laren’ op De Gooische School.

‘Een absoluut hoogstandje’ was wel de oude kast- of schuilkerkaltaar met de beschermheilige van Laren. Mevrouw Van den Brink-Witte speelde het klaar om het altaar te restaureren en terug te halen van Museum Hilversum naar het Raadhuis van Laren.

Erepenning voor mevrouw A. van den Brink-Witte
Foto: Studio Kastermans