Werkzaamheden

De gemeente Laren leidt uit een onderzoeksdossier van het Openbaar Ministerie (OM) af dat de asbestdeeltjes die in december 2013 bij een inventarisatieonderzoek werden aangetroffen op de zolder van de Larense Montessorischool (LMS) daar waarschijnlijk al zijn achtergebleven bij werkzaamheden die in het jaar 2000 zijn uitgevoerd. In het dossier geven betrokkenen aan dat in 2000 de verwarmingsketels in de school zijn verplaatst van de kelder naar de zolder. Daarbij zijn op de zolder verwarmingsleidingen doorgezaagd die verpakt waren met asbesthoudend isolatiemateriaal. Waarschijnlijk zijn toen de losse asbestdeeltjes vrijgekomen die in december 2013 werden ontdekt.