Onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) is naar aanleiding van de vondst van asbest in de Larense Montessorischool (LMS) in december 2013 een onderzoek begonnen naar de toedracht daarvan. Het OM heeft aangekondigd de gemeente Laren te zullen dagvaarden in een rechtszaak die wordt voorbereid.

Directe aanleiding vormt niet de vondst van het asbest, maar het project ‘Asbest in Scholen’ dat de Tweede Kamer in 2011 behandelde. Dit project is er op gericht om de mogelijke aanwezigheid van asbest in kaart te brengen in schoolgebouwen die stammen van voor 1994. Toenmalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu schreef op 31 mei 2011 een brief aan alle scholen en gemeenten in ons land. Daarin werd de scholen verzocht om binnen een jaar een asbestinventarisatieonderzoek te doen. Aan gemeenten werd gevraagd daarbij te helpen.

Het asbestinventarisatieonderzoek dat in december 2013 werd uitgevoerd bij vijf Larense scholen, vloeide voort uit het verzoek van Atsma in 2011. Het OM stelt nu dat dit in Laren te lang op zich heeft laten wachten omdat de inventarisatie niet binnen na ontvangst van de brief een jaar is uitgevoerd.

Volgens informatie van het ministerie van I&M was eind 2013 slechts circa 55% van de beoogde schoolgebouwen in ons land op asbest geïnventariseerd. Op 16 juni 2015 is de regering bij motie van het kamerlid Van Veldhoven verzocht “haast te maken met het inventariseren van het asbestrisico in scholen middels een inventarisatieplicht voor scholen waarbij het nog niet op orde is”. Anno 2016 heeft de inventarisatie nog steeds niet bij alle beoogde scholen plaatsgevonden.

De gemeente Laren ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet, maar ze kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ze nu door het OM wordt gedagvaard om daarmee andere gemeenten in ons land (met scholen waar nog geen asbestinventarisatieonderzoek is uitgevoerd) schrik aan te jagen met een rechtszaak. Kennelijk als drukmiddel om de asbestinventarisatie daar – ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting hiertoe – alsnog zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Bovenstaande laat onverlet dat de gemeente Laren ten zeerste betreurt dat bij de inventarisatie in december 2013 asbestdeeltjes werden aangetroffen op de zolder van de LMS waar mogelijk verschillende kinderen mee in aanraking zijn gekomen.

http://www.infomil.nl/publish/pages/80972/asbest_in_gemeentelijke_gebouwen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/asbestbeleid