Analyse GGD

Dr. R. Stumpel, regionaal geneeskundig functionaris van de GGD is sinds 2013 als specialist op het gebied van volksgezondheid betrokken bij deze zaak. Hij beoordeelt de situatie op de school ten aanzien van mogelijke besmetting door de asbestdeeltjes die werden in 2013 gevonden nu hetzelfde als wat hij toen aangaf: “Asbest is riskant na inademing. Het gaat hier om het zogeheten witte asbest (chrysotiel). Dat is relatief de minst schadelijke vorm van asbest. Alle vormen zijn schadelijk maar er zijn gradaties in. Als je aan hoge hoeveelheden gedurende langere tijd wordt blootgesteld, kan het leiden tot asbestose, dat leidt tot kortademigheid, verminderde longfunctie, of kwaadaardige aandoeningen van het longslijmvlies.

Het probleem met asbest is, dat je niet kunt zeggen dat er een bepaalde veilige hoeveelheid is. Bij andere milieuvervuilingen kan dat wel, dus boven een bepaalde hoeveelheid begint dan de schadelijkheid. Er is met asbest geen veilige dosis, 1 vezeltje kan al narigheid geven. Alleen: die kans is heel, heel klein. Die kun je niet eens meten.

De risico's hangen direct samen met het aantal vezels waaraan je wordt blootgesteld. Dat hoopt zich op gedurende de tijd dat je bent blootgesteld. Dat is de reden dat we alles doen om blootstelling daadwerkelijk te voorkomen. Het gaat om extra blootstelling want het wereldwijde gebruik van asbest heeft met zich meegebracht dat het overal voorkomt. Zelfs nu ademen wij asbest in, hele kleine hoeveelheden. Het risico daarvan is heel erg klein.

Kinderen en leerkrachten die op zolder zijn geweest, zijn mogelijk in aanraking gekomen met het asbest. Daar gaan we nu van uit, zeker als ze op die zolder zijn geweest. We weten niet hoeveel. We hebben ook geen test om daar achter te komen. We kunnen de kinderen ook niet onderzoeken. Uit vergelijkbare situaties weten we, dat blootstelling waar mogelijk sprake van is geweest, moeten zien in het licht in de hoeveelheid die wij allemaal dagelijks inademen gedurende het gehele leven. Dit soort mogelijke blootstellingen leidt tot piekjes in het jarenpatroon. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen die piekjes meer wegvallen tegen de blootstelling die er sowieso is. En dat betekent dat het risico van die extra piekjes wegvalt in de praktijk tegen de structurele blootstelling die we hebben.''
https://ggdhollandsnoorden.nl/hygiene-inspectie-milieu/milieu/asbest.aspx

https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/asbest/scholen

Kaart met overzicht asbest in scholen