Asbest in Montessorischool Laren

De gemeente Laren en het bestuur van de Larense Montessorischool (LMS) leiden uit een onderzoeksdossier van het Openbaar Ministerie (OM) af dat asbestdeeltjes die in december 2013 bij een inventarisatieonderzoek werden aangetroffen op de zolder van de school, daar waarschijnlijk zijn achtergebleven bij werkzaamheden die in het jaar 2000 zijn uitgevoerd. Deze constatering maakt de periode waarin leerkrachten en kinderen op de school mogelijk in aanraking zijn gekomen met het asbest langer dan voorheen gedacht en daarom vinden beide partijen het belangrijk om deze informatie te delen met mogelijk betrokkenen.

Toen het asbest in december 2013 werd ontdekt, was nog niet bekend hoe lang het er toen al lag. Het OM startte daarom een onderzoek naar de toedracht. De vondst van het asbest zorgde voor onrust onder het personeel en ouders van kinderen op de school vanwege mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De zolder van de LMS was niet een plek die frequent werd gebruikt, maar er lagen spullen opgeslagen voor de viering van Sinterklaas en Kerst. Daardoor werd de zolder af en toe betreden voor het halen en opbergen van deze spullen.

Maatregelen

Direct na de vondst van de asbestdeeltjes op de zolder van de school in 2013 zijn er de nodige maatregelen genomen om het asbest op te ruimen en is het hele schoolgebouw gecontroleerd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Onderwijzend personeel en betrokken ouders van de kinderen op de LMS werden zo adequaat mogelijk geïnformeerd met de informatie die toen beschikbaar was, onder andere tijdens een informatiebijeenkomst. Daarbij gaf de GGD een analyse van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid

Informatie

Nu blootstelling aan de asbestdeeltjes mogelijk over een langere periode heeft plaatsgevonden dan werd aangenomen en het daardoor mogelijk een grotere groep kinderen betreft, kunnen we ons voorstellen dat ook bij deze groep dezelfde vragen over de gezondheid naar boven komen. Vandaar deze berichtgeving en aanvullende informatie die van belang is om een goed beeld te vormen van de situatie. Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen zijn. Dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (telefoon 035 – 69 25 850 / e-mail: info@talentprimair.nl)
GGD Gooi & Vechtstreek (telefoon 035 – 69 26 222 / e-mail: info@ggdgooi.nl)
Gemeente Laren (telefoon 14 035 / e-mail: info@laren.nl)

Onderzoek

Naar aanleiding van de vondst van het asbest in 2013 startte het Openbaar Ministerie een onderzoek naar de toedracht ervan. Uit het onderzoek komt informatie naar voren over werkzaamheden op de school in 2000.
Het OM heeft aangekondigd de gemeente Laren te zullen dagvaarden in een rechtszaak die wordt voorbereid. Directe aanleiding hiervoor vormt niet de vondst van het asbest, maar een verzoek van staatssecretaris Atsma in 2011.
Lees hier meer over de achtergrond daarvan