COA heeft meer tijd nodig; locaties voor noodopvang asielzoekers in regio eind oktober bekend

De negen gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek plus Eemnes maken voortgang bij de selectie van locaties voor de noodopvang van asielzoekers.

Aanvankelijk was de bedoeling om halverwege deze maand uitsluitsel te geven over locaties en aantallen. Het landelijke Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) heeft nu aangegeven, druk te zijn met de door Den Haag gewenste acute crisisopvang. Daardoor is het COA niet in staat om tijdig alle benodigde checks uit te voeren op de voorgestelde locaties. Daarom zal de regio volgens de huidige verwachting eind deze maand naar buiten treden met informatie over aantallen en locaties. Dan ook zullen betrokken gemeenteraden en buurten direct worden geïnformeerd.

Ook wat betreft de crisisopvang (voor in principe maximaal 72 uur) trekt de regio samen op. De beslissing om locaties ter beschikking te stellen voor deze crisisopvang is aan de afzonderlijke gemeenten. Inmiddels dragen Laren en Wijdemeren samen zorg voor de opvang van ruim honderd asielzoekers. De gemeenten in de regio streven naar een goede crisisopvang voor deze vluchtelingen in de Gooi- en Vechtstreek.
 
Meer informatie vindt u op www.regiogv.nl/opvang-vluchtelingen/regionale-opvang-vluchtelingen