H.J.W. (Erwin) van den Berg

Fractievoorzitter en raadslid CDA.

H.J.W. (Erwin) van den Berg

Contact

E-mail: e.vandenberg@laren.nl

Website: CDA

Nevenfuncties

  • Eigenaar en rentmeester Greenfield Development BV (bezoldigd)
  • Deskundig lid in de pachtkamer van de rechtbank Noord-Holland (bezoldigd)
  • Voorzitter Hollands Particulier Grondbezit (onbezoldigd)
  • Secretaris Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum (onbezoldigd)
  • Secretaris Stichting Hulpfonds Laren NH (onbezoldigd)
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Waddengroep (onbezoldigd)
  • Voorzitter Drum- en Showband MCC (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Feestweek Laren (onbezoldigd)