H.J.W. (Erwin) van den Berg

Raadslid en fractievoorzitter CDA.

 

Contact

E-mail: e.vandenberg@laren.nl
Tel. 035 - 531 09 22 / 06 - 13 35 66 69
Website: CDA Laren

 

Nevenfuncties

Eigenaar en rentmeester Greenfield Development BV (bezoldigd)
POP3-programmamanager bij Stivas (bezoldigd)
Voorzitter Oranjecomité Laren NH (onbezoldigd)
Voorzitter Hollands Particulier Grondbezit (onbezoldigd)
Penningmeester Agrarische Stichting Blaricum (onbezoldigd)
Secretaris Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum (onbezoldigd)
Secretaris Stichting Hulpfonds Laren NH (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Waddengroep (onbezoldigd)

   

H.J.W. van den Berg