Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad wordt rechtstreeks door de inwoners van Laren gekozen en bestaat uit 15 leden. De leden van de raad zijn verdeeld over 6 politieke partijen. De raad heeft drie belangrijke taken: hij stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van B&W zijn taken goed uitvoert en treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners van Laren. De rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van zijn controlerende rol.

Dualisme

Het bestuur van de gemeente is tweeledig (dualistisch): de gemeenteraad zorgt voor het algemeen bestuur, en het College van B&W voor het dagelijks bestuur. Wat de gemeenteraad aan beleid opstelt, voert het College uit. De gemeenteraad controleert dat weer. Deze manier van besturen is vergelijkbaar met de landelijke politiek, in dit geval de Tweede Kamer en de Ministerraad.

Drie rollen

De gemeenteraad heeft 3 rollen:

Volksvertegenwoordiger. Dat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad. Maar feitelijk zijn alle taken van de raad in dienst van de burgers.
Kadersteller. De raad bepaalt hoe en binnen welke grenzen de gemeente wordt bestuurd, en maakt de regels daarvoor.
Controleur. De raad controleert of het College en de burgemeester het beleid goed uitvoeren.

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Laren heeft 15 raadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester
de heer N. Mol.

In Laren zijn 6 politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

  • Larens Behoud - 5 zetels
  • Liberaal Laren - 4 zetels
  • VVD - 3 zetels
  • CDA - 1 zetel
  • D66 - 1 zetel
  • Groen Laren - 1 zetel


De belangrijkste adviseur en ondersteuner van de raad is de Raadsgriffier mevrouw Corry Holtslag.

Vergadervorm

De gemeenteraad houdt 1 keer per maand een raadsvergadering op de laatste woensdag van de maand in het Raadhuis, Eemnesserweg 19  in Laren. Een week daarvoor vergaderen de raadscommissies. Laren heeft 2 raadscommissies. Deze commissies adviseren de gemeenteraad over de raadsvoorstellen. Het reglement van orde voor raad [pdf 7.077 kB] en commissie [pdf 2.871 kB] regelt de vergaderorde.