Bezoek aan de gemeenteraad

Raadsvergaderingen en de commissievergaderingen zijn openbaar. In commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Wel even vooraf aanmelden bij de commissiegriffier.

De vergaderingen van de raad en raadscommissies kunt u live meeluisteren via het raadsinformatiesysteem. Vanwege de genomen coronamaatregelen wordt fysieke aanwezigheid op de publieke tribune momenteel afgeraden. 

De agenda en de bijbehorende stukken van de aankomende raads- en en commissievergaderingen kunt u alvast bekijken.
 
De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.