Commissie Ruimte & Infrastructuur

Vergaderingen: eens per maand op een woensdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
Onderwerpen: bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, wegen en verkeer, gemeentewerken en algemene begraafplaats.
Inspreken over een geagendeerd onderwerp? meldt u van tevoren bij: Griffie@laren.nl of bel 06-30220220

Voorzitter: E. Koldenhof

Griffie: A. Kroon

Leden: raads- en commissieleden kunnen deelnemen