Commissie Ruimte & Infrastructuur

De vergaderingen van de commissie R&I zijn eens per maand op de dinsdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De commissie behandelt de onderwerpen: bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, wegen en verkeer, gemeentewerken en algemene begraafplaats. In deze openbare vergaderingen kunnen belangstellenden spreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

dhr. E. Koldenhof

Commissiegriffier

Antoinette Kroon-Stam
06 - 30 22 02 20
E-mail

Leden

Larens Behoud

 • mevr. N. van Oort 
 • dhr. J. van Goozen 

VVD

 • dhr. N. Westendorp 
 • mevr. E. de Brouwers 

D66

 • mevr. F.A. Fontaine 
 • mevr. Y. Berghorst

Liberaal Laren

 • mevr. J. Timmermans-Hamers
 • dhr. B. Oomkens

Groen Laren

 • dhr. L.B.J. Vos
 • dhr. J.A.A. Jansen

CDA

 • dhr. H.J.W. van den Berg
 • mevr. C. Krapels