Commissie Maatschappij & Financiën

De vergaderingen van de commissie M&F zijn eens per maand op de donderdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De commissie behandelt de onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en sociaal-culturele onderwerpen. In deze openbare vergaderingen kunnen belangstellenden spreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

dhr. H.J.W. van den Berg

Commissiegriffier

Willem Nedermeijer
E-mail

Leden

Larens Behoud

  • dhr. T. Jacobse
  • dhr. M. van Stempvoort

VVD

  • dhr. S. Merkcx
  • mevr. D. Niekus

D66

  • mevr. E. van Dorst

Liberaal Laren

  • dhr. E.J. de Jong

Groen Laren

  • dhr. A.W. Grunwald
  • dhr. B. Wichers Schreur

CDA

  • dhr. J.H. Lobregt
  • mevr. J. Graafsma