Commissie Maatschappij & Financiën

Vergaderingen: eens per maand op een woensdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
Onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg en sociaal culturele onderwerpen.
Inspreken over een geagendeerd onderwerp? meldt u van tevoren bij: Griffie@laren.nl of bel 06-30220220

Voorzitter: H.J.W. van den Berg

Griffie: E. Boers

Leden: raads- en commissieleden kunnen deelnemen