Commissie Maatschappij & Financiën

De vergaderingen van de commissie M&F zijn eens per maand op de donderdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De commissie behandelt de onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en sociaal-culturele onderwerpen. In deze openbare vergaderingen kunnen belangstellenden spreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

dhr. J.W. van der Zwaan

Commissiegriffier

Willem Nedermeijer
06 - 50 01 02 69
E-mail

Leden

Larens Behoud

  • dhr. E. Hurink
  • dhr. T.J. Jacobse

Liberaal Laren

  • dhr. H.B. Snoek
  • dhr. E.J. de Jong

VVD

  • mw. D.J.G. Niekus
  • dhr. J.G. van Midden

CDA

  • dhr. H.J.W. van den Berg
  • dhr. R. Winkel

D66

  • dhr. A. Grunwald

Groen Laren

  • dhr. L.B.J. Vos