Commissie Maatschappij & Financiën

De vergaderingen van de commissie M&F zijn eens per maand op de donderdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De commissie behandelt de onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en sociaal-culturele onderwerpen. In deze openbare vergaderingen kunnen belangstellenden spreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

dhr. H.J.W. van den Berg

Commissiegriffier

Willem Nedermeijer
06 - 50 01 02 69
E-mail

Leden

Larens Behoud

 • dhr. T. Jacobse
 • dhr. M. van Stempvoort

VVD

 • dhr. S. Merkcx
 • mevr. D. Niekus

D66

 • mevr. E. van Dorst
 • dhr. F.K. de Groot

Liberaal Laren

 • dhr. E.J. de Jong

Groen Laren

 • dhr. A.W. Grunwald
 • dhr. R.W. de Schouwer

CDA

 • dhr. J.H. Lobregt
 • mevr. C.J.M. ten Duis-Koning