Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Laren bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt dus de inwoners van de gemeente Laren, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

 • Samenstelling gemeenteraad

  De gemeenteraad Laren bestaat uit 6 politieke partijen.

 • Politieke partijen

  In de gemeenteraad van Laren zijn 6 politieke partijen vertegenwoordigd. Dit zijn lokale partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen. Alle politieke partijen hebben een eigen website.

 • Raadsvergaderingen

  De raadsvergaderingen zijn openbaar.

 • Vergadering meeluisteren

  De vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies worden opgenomen (audio). Deze opnamen kunt u via het raadsinformatiesysteem terugluisteren. Hier kunt u ook de vergaderingen live meeluisteren.

 • Commissie Ruimte & Infrastructuur

  De vergaderingen van de commissie R&I zijn eens per maand op de dinsdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De commissie behandelt de onderwerpen: bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, wegen en verkeer, gemeentewerken en algemene begraafplaats. In deze openbare vergaderingen kunnen belangstellenden spreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

 • Commissie Maatschappij & Financiën

  De vergaderingen van de commissie M&F zijn eens per maand op de donderdag om 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De commissie behandelt de onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en sociaal-culturele onderwerpen. In deze openbare vergaderingen kunnen belangstellenden spreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

 • Griffie

  De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren van de gemeente. Zo’n onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht voor elke gemeente. De Rekenkamer kan zelf besluiten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Maar zo’n onderzoek richt zich altijd op het gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamer stelt: is het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig?