Collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de politieke uitgangspunten van de coalitiepartijen vastgelegd  in een coalitieakkoord. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders  is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Hoe ze dat doen, leggen we vast in een collegeprogramma. Het collegeprogramma heeft net als het coalitieakkoord een looptijd van vier jaar.

Wilt u weten welke plannen de gemeenteraad en het college hebben voor de gemeente Laren? Dan kunt u het collegeprogramma en het coalitieakkoord lezen.