Collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen Larens Behoud en VVD. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2018-2022 neergelegd in het Coalitieakkoord van 30 april 2018.

Uitvoeringsprogramma

Met inachtneming van de (dualistische) rolverdeling is op basis van het coalitieakkoord een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van een collegeprogramma. Dit programma is richtinggevend op hoofdlijnen en is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college.