Collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen Larens Behoud, VVD en D66. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2022-2026 neergelegd in het Coalitieakkoord van 20 mei 2022.

Uitvoeringsprogramma

Met inachtneming van de (dualistische) rolverdeling is op basis van het coalitieakkoord een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van een collegeprogramma. Dit programma is richtinggevend op hoofdlijnen en is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college.