Collegebesluitenlijst 8 september 2020

Download getekende besluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 15 september 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 september 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp:Verlenging openingstijden supermarkten i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Supermarkten in Laren hebben verruimde openingstijden op zondag tot en met 1 september 2020. Voorstel aan college is om de termijn van de gedoogbesluiten te verlengen tot en met 31 december 2020 in verband met Covid-19.
Besluit - Het college besluit tot en met 31 december 2020 onder voorwaarden te gedogen dat: 

 1. supermarkten op zondagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur; 
 2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit (laad en losactiviteiten).

   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Overname huurovereenkomst aan de Eemnesserweg te Laren,
Korte inhoud: In onderling overleg is een nieuwe huurder gevonden voor de ruimte aan de Eemnesserweg 19a.
Besluit – Het college besluit:

 1. de huurovereenkomst met de huidige huurder van de ruimte Eemneserweg 19 a te Laren te beëindigen onder de voorwaarden zoals opgesteld in de beëindigingsovereenkomst; 
 2. een huurovereenkomst aan te gaan met de nieuwe huurder van de ruimte Eemnesserweg 19 a te Laren;
 3. de nieuwe huurder toestemming te geven om de ruimte gedeeltelijk onder te verhuren aan reeds in de ruimte zittende onderhuurder;
 4. huurinkomsten ad €47.054,88 (minus 33 maanden huurkorting a 356,48) te verantwoorden op kostenplaats 43040000 Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur en kostensoort 536000 Huren;
 5. makelaarskosten ad € 6.100,00 te verantwoorden op kostenplaats 43040000 Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur en kostensoort 438099 overige goederen en diensten.

 

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan voor verschuiven bouwvlak Raboes 19 Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. het wijzigingsplan Raboes 19 (NL.IMRO.0417.LRNWPRaboes19-Va01) vast te stellen;
 2. met bijbehorende anterieure overkomst grondexploitatie in te stemmen.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--