Collegebesluitenlijst 28 januari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 204 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 4 februari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 en 22 januari 2020
Besluit - Het college besluit:

  1. de besluitenlijst van 21 januari jl. conform vast te stellen;
  2. de besluitenlijst van 22 januari jl. conform vast te stellen.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop grond Sint Janstraat
Korte inhoud: De eigenaar van een perceel aan de Sint Janstraat heeft een verzoek ingediend voor de aankoop van een strook gemeentegrond ter grootte van circa 7 m2 gelegen naast de inrit naar de woning. De eigenaar wil de strook grond bij de tuin trekken.
Besluit - Het college besluit:

  1. een perceel grond te verkopen aan de eigenaar van het betreffende perceel;.
  2. de inkomsten te verantwoorden op kostenplaats ‘Beheer overige gronden/opbrengst grondverkopen (93030000/531000) en e.e.a. te verwerken in het rekeningresultaat 2020.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--