Collegebesluitenlijst 21 maart 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 408 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 24 maart 2020
 

Portefeuille: Allen

--
 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol


Onderwerp: Gedoogbeschikkingen Laren
Korte inhoud: Bescherming van de volksgezondheid. Met de gedoogbeslissing wordt een verruiming van de openingstijden van supermarkten mogelijk gemaakt. Door de verruiming van openingstijden zullen minder mensen gelijktijdig aanwezig zijn in de supermarkten. De kans op het geïnfecteerd worden met het corona-virus neemt daardoor af.
Besluit – Het college besluit om tot en met 6 april 2020 onder voorwaarden te gedogen dat: 

  1. supermarkten op zondagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
  2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.
     

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--