Collegebesluitenlijst 2 april 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 9 april 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 maart 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
 

Onderwerp: Huurovereenkomst Draaimolen, Plein 1945 te Laren
Korte inhoud: In de weken voorafgaand aan Koningsdag staat er draaimolen op Plein 1945 te Laren. Voor het plaatsen van deze draaimolen is een tijdelijke standplaatsvergunning en een huurovereenkomst voor het gebruik van de grond vereist.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de verhuur van de grond aan de ondernemer;
  2. in te stemmen met de verhuurovereenkomst;
  3. de huuropbrengst te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige gronden, kostensoort 536000 huren.
     

Onderwerp: Vaststellen VTH Beleid 2019-2022 en uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreken vraagt het college om het VTH-Beleid 2019-2022 vast te stellen.
Besluit - Het college besluit:

  1. het beleidskader VTH-2019-2022 vast te stellen voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
  2. VTH-2019-2022 OFGV na vaststelling te publiceren.

     

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--