Collegebesluitenlijst 26 november 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 december 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 november 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Gegevensleveringsovereenkomst voor inzage eLoket Informatieplicht Energiebesparing RVO.NL
Korte inhoud: Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen door alle energiebesparende maatregelen. Per 1 juli 2019 is hier een informatieverplichting bijgekomen.De informatie wordt via het eLoket door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (RVO.nl) verstrekt aan gemeenten. Om inzicht te verkrijgen in de opgehaalde informatie, is het in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming nodig om een gegevensleveringsovereenkomst aan te gaan.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tot levering van gegevens in het kader van artikel 2.15, tweede lid, Activiteitenbesluit milieubeheer met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--