Collegebesluitenlijst 26 februari 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, loco secretaris

Afwezig: 
de heer G. Kolhorn, secretaris


Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 5 maart 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten  d.d. 12 februari 2019 en 19 februari 2019
Besluit - de besluitenlijst d.d. 12 februari 2019 wordt gerectificeerd;
               de besluitenlijst d.d. 19 februari 2019 wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Hanging baskets Laren
Korte inhoud: Het college wil meer kleur brengen in het centrum van Laren. Tevens willen we meer mogelijkheden voor de bij (en andere insecten) bieden.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
1. 50 hanging baskets en 6 bloemenzuilen te leasen en te plaatsen in het centrum van Laren;
2. het budget van openbaar groen met ingang van 2019 structureel te verhogen met € 9.500;
3. de kosten van 2019 te dekken uit het begrotingssaldo van 2019;
4. de kosten van 2020 en verder op te nemen in de kadernota 2020;
5. de begrotingswijziging XX -2019 vast te stellen


Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

Rondvraag

--