Collegebesluitenlijst 6 februari 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 13 februari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 januari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Opvolging aanbevelingen Rekenkamer BEL
Besluit - Het college besluit het memo over het overzicht van de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamer BEL voor kennisgeving aan te nemen.


Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht 2017 over het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het oordeel van de provincie over het interbestuurlijk toezicht 2017
    ten aanzien van het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht;
2. de raad in kennis te stellen door toezending van de brief van de provincie en bijgevoegde memo.


Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--


Rondvraag
--