Collegebesluitenlijst 3 april 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 10 april 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 maart 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga
--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanvraag voorbereidingskrediet integrale wegreconstructies gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:
1. te starten met de voorbereiding van de wegreconstructies:

  • Vredelaan
  • Heidelaan
  • Tweede Ruiterweg;

2. het voorbereidingsbudget uit jaarschijf 2017 beschikbaar te stellen van € 67.750,-.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

Rondvraag