Collegebesluitenlijst 2 oktober 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
mevrouw K. van Hunnik, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 9 oktober 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 september 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Integrale begrotingswijziging 2018 Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met voorliggend voorstel inclusief begrotingswijziging;
2. dit voorstel door te geleiden naar de Raad, bij voorkeur naar raad begroting 2019.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--