Collegebesluitenlijst 25 september 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 2 oktober 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 september 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitvoeringsplan Energietransitie Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het Uitvoeringsplan Energietransitie Laren. Het is
de praktische vertaalslag van het Klimaatbeleidsplan Laren 2018 - 2022 voor de periode van ruim één jaar vooruit.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Hart van Laren op orde
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het projectplan Hart van Laren op orde.

 

Rondvraag

--