Collegebesluitenlijst 20 februari 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 27 februari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 februari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Het opleggen van een last onder dwangsom
Besluit - het college besluit een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de Beijemansweg 18 met een hoogte van € 3.000 vanwege het zonder benodigde omgevingsvergunning bouwen c.q. in stand laten van een in-/uitrit
 

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan Lange Wijnen 1
Besluit - het college besluit:
1.    het wijzigingsplan ‘Lange Wijnen 1’ met code NL.IMRO.0417.wpLangeWijnen1-Va01’ gewijzigd
       vast te stellen;
2.    de zienswijzennota te accorderen.
 

Onderwerp: Voorkeursontwerp HOV halte A27 Eemnes/Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bijgaande conceptbrief aan de voorzitter van de stuurgroep HOV van de provincie Noord-Holland.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--