Collegebesluitenlijst 23 januari 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 30 januari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16  januari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Koopzondagen Laren 2018
Besluit - Het college besluit op grond van artikel 2.3 van de Verordening Winkeltijden Laren 2014 de volgende extra koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in Laren geopend mogen zijn tussen 12.00 uur tot 18.00 uur:

 • 9 december 2018
 • 16 december 2018
 • 23 december 2018
 • 30 december 2018.
   

Onderwerp: 1e wijziging Tarieventabel A behorende bij Legesverordening 2018
Besluit - Het college besluit de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening 2018 vast te stellen.Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Onderhoudswerkzaamheden en bewegwijzering raadhuis Laren
Besluit -  Het college besluit in te stemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van veiligheid en het aanschaffen van bewegwijzering voor Raadhuis Laren voor een totaalbedrag van € 24.900 excl. BTW.
 

Onderwerp: Locaties ondergrondse containers Laren GAD
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de door de GAD voorgestelde locaties voor ondergrondse afvalcontainers met uitzondering van de locaties LR 006-alt1, LR 009 en LR 016.
 
 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Vaststellen subsidie 2016 peuterspeelzalen Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. de subsidie 2016 van peuterspeelzaal Binckie vast te stellen op €7.941;
 2. de subsidie 2016 van peuterspeelzaal Ploegmaatjes vast te stellen op €9.976;
 3. de subsidie 2016 van peuterspeelzaal Wirre Warre vast te stellen op €11.604.

   

Rondvraag / Actiepunt

--