Collegebesluitenlijst 12 juni 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 juni 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Evenement, Haringparty op 17 juni 2018
Besluit - Het college besluit de gevraagde evenementenvergunning te verlenen voor het evenement Haringparty op 17 juni 2018 in Café 't Bonte Paard Laren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

 Rondvraag

--