Collegebesluitenlijst 29 mei 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 5 juni 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 mei 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017
Besluit - Het college besluit:
1. het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017 vast te stellen;
2. het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017 ter kennisname aan de raad te sturen.

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

Rondvraag

--