Collegebesluitenlijst 8 augustus 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 21 augustus 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 augustus 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Vaststellen subsidie Versa 2016 (Laren)
Besluit - Het college besluit de subsidie persoonsvolgende financiering 2016 vast te stellen op € 44.773 - als gevolg waarvan een bedrag ad € 9.825 wordt teruggevorderd - en de budgetsubsidie 2016 vast te stellen op € 254.137.


Rondvraag / Actiepunt
--