Collegebesluitenlijst 4 april 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
11 april 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 maart 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Zienswijze n.a.v. de voorgelegde begroting 2018 GR Veiligheidsregio (VGV)
Besluit - Het college besluit af te zien van het indienen van een zienswijze maar wel enkele kanttekeningen bij de GHR onder de aandacht te brengen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Kaderstelling MIRT
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegd raadsmemo stand van zaken MIRT Oostkant Amsterdam en aan de raad ter bespreking voor te leggen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--