Collegebesluitenlijst 2 mei 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
8 mei 2017                                                                   

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 april 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de regionale Handreiking (notitie)Persoonsgerichte Aanpak;
  2. in te stemmen met het regionaal ontwikkelde Privacyreglement lokale PGA en te ondertekenen namens de gemeente Laren door de burgemeester;
  3. in te stemmen met de genoemde PGA-criteria;
  4. in te stemmen met de inrichting van het lokale proces Persoonsgerichte Aanpak bij HBEL binnen team Vangnet 2.0.;
  5. in te stemmen met het beleggen van de functie lokaal PGA expert bij cluster veiligheid van de BEL en team Vangnet 2.0 HBEL Huizen;
  6. als lokale PGA-experts BEL mevrouw S. Epskamp (Vangnet), de heer M. Rakhorst (Vangnet), de heer R. van der Gijp (Vangnet), mevrouw E. van Haasteren (OOV), de heer M. van Gulick (OOV) en mevrouw J. Buurmans (OOV) te benoemen;
  7. kennis te nemen van de regionale Aanpak problematisch groepsgedrag;
  8. in te stemmen met de regionaal ontwikkelde Aanpak problematisch groepsgedrag en de aanvulling op het Privacyreglement lokale PGA t.b.v. de aanpak problematische groepsgroep te ondertekenen namens de gemeente Laren door de burgemeester.

Onderwerp: Verslag Archief Gooi en Vechtstreek werkzaamheden 2016 en planning 2017-2018
Besluit - Het college besluit:

  1. het verslag voor kennisgeving aan te nemen en
  2. het verslag ter kennisneming aan de Raad voor te leggen

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--