Collegebesluitenlijst 29 augustus 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco secretaris
 

Afwezig:
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 5 september 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 augustus 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag Muziekvereniging Sint Jan voor een concert ter ere van het 95-jarig jubileum.
Besluit - Het college besluit een eenmalige subsidie van € 500,- toe te kennen t.b.v. de organisatie van het jubileumconcert.

Onderwerp: Definitieve conceptversie begroting 2018-2021
Besluit - Het college neemt kennis van de concept versie van de begroting 2018-2021 en besluit enkele aanpassingen te laten doorvoeren.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--