Collegebesluitenlijst 27 juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 4 juli 2017

 

 

Portefeuille: Allen

 

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 juni 2017
Belsluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

 

Onderwerp: Geluidsbelastingkaart
Besluit - Het college besluit:

  1. de rapportage “Gemeente Laren Geluidsituatie 2016” vast te stellen;
  2. de raad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde memo;
  3. de inwoners van Laren hierover te informeren in het Larens Journaal en op de website.

 


Onderwerp: Aanvullende storting APPA plan voormalig wethouder
Besluit - Het college besluit een extra koopsom af te sluiten waarmee een bedrag wordt gestort van maximaal € 38.973,17 en een begrotingswijziging op te stellen.

 


Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 


Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 


Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

 

Onderwerp: Machtigingsbesluit inzake samenwerkingsovereenkomst Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake Sluitend Aanpak Personen met Verward Gedrag en wethouder E. van der Want machtigen om deze namens het college te ondertekenen.

 


Rondvraag / Actiepunt
--