Collegebesluitenlijst 26 september 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 oktober 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 september 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga
--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Inkoopbeleid Regio Gooi en Vechtstreek, vertaald naar inkoopbeleid BEL Combinatie en in deze de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit het aangepaste inkoopbeleid inclusief bijlagen te accorderen.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB Woningbouwvereniging van Erfgooiers
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de negatieve zienswijze op het scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers;
  2. de Woningbouwvereniging van Erfgooiers te informeren over onze zienswijze;
  3. de Autoriteit woningcorporaties te informeren over onze zienswijze.

 

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om handhaving ten aanzien van het gebruik van het terrein Raboes 18 en 20.
Besluit - Het college besluit het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het gebruik van het perceel met gebouwen Raboes 18 en 20, alhier, zoals dat bestond ten tijden van het inwerking treden van bestemmingsplan Laren-Noord mag worden voortgezet. Deze activiteiten mogen echter niet in omvang toenemen ten opzichte van de situatie ten tijden van het inwerking treden van het bestemmingsplan Laren-Noord.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--