Collegebesluitenlijst 24 oktober 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 31 oktober 2017

 

Portefeuille: Allen

Openbare besluitenlijst d.d. 17 oktober 2017
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Benoemen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in dezelfde persoon in de rol van Chief Information Security Officer (CISO) en in dezelfde persoon beveiligingsfunctionaris GBA en waardedocumenten (reis- en rijbewijzen)
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de benoeming van de heer A. Paauwe, als externe, in de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en als Chief Information Security Officer (CISO), alsook als beveiligingsfunctionaris BRP en Waardedocumenten (reis- en rijbewijzen) voor 1 jaar.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanbesteding beheer openbare ruimte Laren
Besluit - Het college besluit de kosten voor de voorbereiding van integrale bestekken en de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding van het beheer van de openbare ruimte ad €20.000 te boeken op de post openbaar groen.
 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--